Avalik teave

Personalipoliitika

Personalipoliitika

  • Meile on oluline professionaalsete töötajate olemasolu nii täna kui ka homme.
  • Hoolime oma töötajatest ning kohtleme neid väärikalt ja õiglaselt.
  • Arendame oma töötajaid.
  • Meile on oluline, et meil oleksid tugevad ja professionaalsed juhid.

 

Personalistrateegia 2016–2019

Meil on mitmekesine ja tulemustele orienteeritud kontsertorganisatsioon. Oleme hinnatud, sotsiaalselt vastutustundlik ja usaldusväärne tööandja. Meil töötavad pühendunud ja tulemuslikud töötajad.

Meie konkurentsieeliseks on kvaliteetsete kontsertide produtseerimisvõimekus ja professionaalsed töötajad. Hoolitseme organisatsiooni edu ja jätkusuutlikkuse eest oma personali süsteemselt ja pikaajaliselt planeerides ja arendades.

Meie meeskonnas töötavad inimesed, keda iseloomustavad meie väärtused: loovus, rahvusvahelistumine, võimekus, vastutus, maine, meeskonnatöö.

Riigihanked

Siin avaldatakse andmed Eesti Kontserdi (registrikood 90012596) soovi kohta sõlmida hankelepinguid, mille eeldatav maksumus on madalam riigihanke piirmäärast (RHS § 15 lg 1 p 2, § 16 lg 6).

Hankemenetlused, mille eeldatav maksumus ületab riigihanke piirmäära leiab aadressilt
https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html sisestades otsingusse Eesti Kontsert.

Tunnustused

2017. aastal tunnustas Targa Töö Ühing Eesti Kontserti Kaugtöö tegija märgisega.