Avalik teave

Personalipoliitika

Personalipoliitika

  • Eesti Kontserdi jaoks on oluline professionaalsete töötajate olemasolu nii täna kui ka homme.
  • Hoolime oma töötajatest ning kohtleme neid väärikalt ja õiglaselt.
  • Arendame oma töötajaid.
  • Meile on oluline, et meil oleksid tugevad ja professionaalsed juhid.

 

Riigihanked

Siin avaldatakse andmed Eesti Kontserdi (registrikood 90012596) soovi kohta sõlmida hankelepinguid, mille eeldatav maksumus on madalam riigihanke piirmäärast (RHS § 15 lg 1 p 2, § 16 lg 6).

Hankemenetlused, mille eeldatav maksumus ületab riigihanke piirmäära leiab aadressilt
https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html sisestades otsingusse Eesti Kontsert.

Tunnustused

2017. aastal tunnustas Targa Töö Ühing Eesti Kontserti Kaugtöö tegija märgisega.