Külalisprodutsentide loomekonkurss

Eesti Kontsert otsib konkursiga ambitsioonikaid külalisprodutsente

Järgmisel aastal oma 80. sünnipäeva tähistav Eesti Kontsert pakub muusikaorganisatsioonidele ja kontserdikorraldajaile võimalust kujundada 2021–2022 kontserdihooaeg oma näo järgi ning kandideerida hooaja külalisprodutsendiks. Loomekonkurss kestab 1. septembrini.

„Eesti muusikailmas on väga palju häid ja ambitsioonikaid ideid, mis aga alati ei teostu, olgu siis põhjus rahas või jääb üksinda jõudu väheks. Eesti suurima ja vanima kontserdikorraldajana tahame edaspidi sellistele julgetele mõtetele oma õla alla panna, et väärt ideed ei läheks raisku ning publik ei jääks heade elamusteta,“ selgitas Eesti Kontserdi juht Kertu Orro konkursi tagamaid.

Et tihendada koostööd teiste kontserdikorraldajatega kutsub Eesti Kontsert kõiki Eestis tegutsevaid produtsente liituma 2021–2022 hooaja programmiloomega ning pakkuma ambitsioonikaid ideid rahvusvahelisel tasemel muusikasündmuste ja muusikakesksete žanriüleste sündmuste korraldamiseks. Eesti Kontsert tagab väljavalitud projektidele korraldusliku ja vajaliku rahalise toe.

Kandideerimiseks tuleb saata:
·         ülevaade varasematest töödest ja motivatsioonikiri;
·         produktsiooni ideekavand, mis sisaldaks kunstilise sisu ja sihtgrupi lühikirjeldust, teostamise ajakava ja nägemust eelarvest;
·         ideekavandi ingliskeelne kokkuvõte;
·         kontaktandmed (meiliaadress, mobiilinumber).

Projektide valikul hindame:
·         idee originaalsust ja julget loomingulist lähenemist,
·         publikutunnetust ning valmisolekut töötada sihtgrupi leidmisel,
·         idee rahvusvahelist potentsiaali,
·         autori(te) seniseid saavutusi kultuurikorralduses ning nende professionaalset taset.

Eeldame valmisolekut vajadusel otsida koos Eesti Kontserdiga projektile lisarahastust ning lüüa kaasa turunduses. Kõiki pakutavaid ideid käsitleme konkursil osalejate intellektuaalse omandina ja tagame, et ideid ei teostata autori osaluseta.

Pakkumised palume saata Eesti Kontserdi peaprodutsent Lauri Aavale (lauri.aav@concert.ee), kes jagab vajadusel konkursi kohta lisainfot. Ideekavandeid ootame hiljemalt 1. septembriks 2020.

SA Eesti Kontserdi 2020–2024 arengukava üks strateegilisi eesmärke on arendada koostööd teiste muusikavaldkonna organisatsioonide, kontserdikorraldajate ning muusika- ja teatrivaldkonna asutustega ning suurendada kuraatorprogrammi raames korraldatud kontsertide osakaalu tervikprogrammis vähemalt 20 protsendile.