Uudised

21. veebruaril 2016. aastal kinnitasid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Aarre Kuukauppi

Peterburi Jaani kirikus oma allkirjaga koostöölepingu jätkamise järgmiseks viieks aastaks.

Mõlemad kirikud on kokku leppinud edasises koostöös erinevates valdkondades. Leping pikendati viie aasta võrra kuni aastani 2021.

Samal ajal tähistati Peterburi Jaani kiriku taaspühitsemise 5. aastapäeva ja Eesti Vabariigi 98. aastapäeva. Pidulikul jumalateenistusel jutlustas peapiiskop Urmas Viilma, kes kutsus üles pidama meeles, et Jaani kiriku ülesanne on niihästi eesti vaimuliku sõna kui eesti kultuuri hoidmine. Liturgias teenis EELK diasporaaltöö eest vastutav piiskop Tiit Salumäe.

Nüüdseks on Jaani kirik juba viis aastat Jaani koguduse ja Eesti Kontserdi koostöös tegutsenud kiriku, kontserdisaali ja eesti kultuurielu keskusena Peterburis. Eestikeelsed jumalateenistused toimuvad Jaani kirikus igal pühapäeval. Kaks korda kuus viib teenistuse läbi Eestist saabunud vaimulik ja kahel korral kohalik diakon. Kontsertide arv kirikus on tõusnud esimeste aastate ca 80 kontserdilt tänaseks keskmiselt 150 kontserdini aastas. Lisaks jumalateenistustel osalejatele külastavad kirikut arvukad turistid, kontserdikülastajaid oli mullu 20 000.